Hvordan kan hypnose/Hypnoterapi hjælpe på stress?

Jeg har en masse værktøjer som kan hjælpe dig med, at forstå din stress.

Jo bedre du føler din evne til at håndtere stressede situationer, jo bedre vil du være til at klare dem. Og jo bedre du bliver til at klare dem, jo nemmere håndtere du stressede situationer.

Hypnoterapi er en effektiv behandling mod stresssymptomer, søvnløshed, muskelspændinger, lavt selvværd, uro, angst

Før samtalen inden hypnosen vil vi snakke om de forskellige situationer, du oplever som stressende og du vil få værktøjer til at håndtere situationerne.

Jeg vil lære dig, at arbejde med dine gamle overbevisninger og tilegne nye overbevisninger.

Definition på stress

Du kan definere stress som en belastningstilsand, som både kan være psykisk og fysisk. Belastningstilstanden opstår, når ydre eller indre krav overstiger de ressourcer, du har – eller oplever, at du har.

Hvis kravene overstiger de ressourcer du har = Stress.

Når du har travlt, er det ofte lystbetonet og du trives med at få et projekt i mål, blive færdig med en opgave inden for deadline.  Du finder energi i det arbejde du laver. Du bliver ’høj’ af at nå målet, blive færdig, afslutte.

Når du er stresset, er den lyst fraværende.  Arbejde er en sur pligt der skal laves og der er som regel rigeligt af den. Der er ingen glæde eller energi ved at udføre arbejdet, gøremål eller aktiviteter. Når du er færdig med en opgave, haster du blot videre til den næste. For der er så meget du skal nå, uden at glæde dig over, at du blev færdig.

Jeg er sygemeldt fra mit arbejde og har været det igennem længere tid. Jeg er blevet hjulpet så meget af Susanne, med nogle gode redskaber til at fange mig selv, når jeg stresser op og angsten tager over.

Det er helt fantastisk og jeg glæder mig hver eneste gang jeg skal ned til en session. Jeg kan mærke, at mit selvværd er vokset. Oplever langt mere glæde og mit humør er blevet så meget bedre.

Stress angst og samtaleterapi, JT

Hvad er krav og ressourcer i forbindelse med stress?

Krav kan være på arbejdet eller i privatlivet. Det kan være fysiske krav men det kan også være følelsesmæssige krav. Dine ressourcer er din tid, din økonomi, fysisk overskud, psykisk overskud.

Vi er også forskellige i vores opfattelse af verden og det vi oplever. Så din tilgang til verden kan også være en ressource.

Hvad er stress?

Biologisk set virker stress gavnligt og hensigtsmæssigt for kroppen, hvis det er kortvarig stress. Kortisol niveauet stiger.

Kortvarig stress er en tilstand, der gør det muligt at reagere og handle hensigtsmæssige i ekstreme situationer. Du kan blive stresset på dit arbejde i perioder, hvis et stort projekt skal afsluttes, årsregnskabet skal være færdigt eller der er mange syge, så du skal hjælpe med at dække deres vagt.

Du kan også blive stresset, hvis der er omvæltninger i dit privatliv. Dødsfald, flytning, konkurs, skilsmisse eller konflikter med nogle af dine nærmeste.

Fælles for ovenstående er, at der er tale om kortvarigt stress. En klar og tidsbegrænset årsag. Længde af den tid, du befinder dig i en stresset situation er afgørende for om stress er stimulerende eller ødelæggende.

Efter kortvarig stress skal der være plads til at genoprette balancen imellem krav og ressourcer.

Længere varende stress udgør en trussel for helbredet.

Blodpropper, hjerte-kar-sygdomme og depression er nogle af de følgesygdomme der kan komme efter længere varende stress. Ligesom en del kroniske sygdomme,

Ved længere varende stress går kroppen i alarmberedskab og gøre sig klar til kamp og flugt. Hvis du igennem længere tid har forhøjet kortisol og adrenalin så stopper den gavnlige virkning.

Vi ser forskelligt på verden

Vi møder og oplever nye udfordringer på forskellige måder. To bilister sidder i kø på motorvejen, der er sket en ulykke. Den ene sidder og bander og svovler over ikke, at kunne komme videre, hidser sig op, og tænker på alt det hun ikke når, fordi hun sidder her i denne kø.

Den anden bilist sætter sig tilbage i stolen, nyder roen og stilheden. Lige der i bilen. Tænker at det er skønt, lige at kunne lade op inden det næste møde.

En underviser, der går ind til klassen og tænker åh der er mange nye, mon jeg er god nok.  En anden underviser vil tænke, fedt hvor er der mange nye, som jeg kan inspirer med alt det jeg ved.

Nogle mennesker er udstyret med en ukuelig tro på egne ressourcer og har lyst til at kaste sig ud stort hvad som helst, som en anden Pippi. Andre tænker som udgangspunkt. ”Det går aldrig – det kan jeg ikke”.

Jeg har været gået ned med stress, og har i et stykke tid mærket nogle symptomer, på min tidligere tilstand. Det var så godt at få vendt nogle af de ting, som fyldte i mit hoved. Jeg har fået nogle brugbare redskaber, så jeg nu igen kan passe på mig selv.

Stress og samtaleterapi, P.N. (Silkeborg)

Stress er ikke en sygdom

Stress er en belastningstilstand som kan blive til sygdom, hvis det står på i længere tid.

Kendetegn på stress

Fysiske kendetegn

 • Hjertebanken
 • Svedeture
 • Bliver ofte syg – nedsat immunforsvar
 • Appetitløshed
 • Appetit øgning
 • Hovedpine
 • Svimmelhed
 • Diarré
 • Nedsat lyst til sex

Psykiske kendetegn

 • Træthed
 • Søvnudfordringer
 • Hukommelse besvær
 • Anspændthed
 • Koncentrationsbesvær
 • Opfarende
 • Utålmodighed
 • Depression
 • En u forklaring angst

Travlt eller stresset

Mange går og siger, at de er stresset. Det er ikke ret tit, det har noget med stress at gøre. Og dem der er virkelig stresset har ofte svært ved at erkende det og siger de bare har travlt. Det er min oplevelse med dem der kommer hos mig og min egen oplevelse fra da jeg blev sygemeldt med stress.