Lavt selvværd2021-02-03T10:43:57+01:00

Selvværd

Hvis du kigger rent psykologisk på selvværd, så handler det om din anerkendelse af din egen værdi. Det handler om den oplevelse du har om den du er som person.

Her handler det mere om ikke at være god til noget bestemt, men om at hvile i sig selv og være glad og tilfreds med, hvem du er og hvad du er for andre.

Du har også en følelse af, at du er noget værd blot ved at være til og ikke pga. ydre kvaliteter og det du er god til.

Hvordan opstår lavt selvværd, dårligt selvværd, stærkt selvværd?

Dit selvværd udvikler sig gennem hele livet. Det mest væsentlige i dit selvværd bliver grundlagt i dine barneår. Hvis du føler dig værdsæt af andre, fremmer det selvværdet.

Hvis du som barn har haft oplevelser, hvor du ikke har følt dig værdsat, kan det have påvirket dit selvværd og det vil evt. have skabt lavt selvværd.

Jeg har fået redskaber jeg kan bruge hjemme. Jeg har udviklet mig, så jeg har kunne snakke om det der rører sig, om mine følelser og behov, og fået taget ansvar for dem. Både med min mand og min veninde. Og på den måde har det givet en masse snak om tingene. Jeg kan sige tingene høj, har fået mere mod.

De daglige øvelser jeg har fået giver mig fokus på det der gør mig glad.

Det har været et godt boost, at slutte hver session med hypnose.

Jeg kan mærke, at jeg går mere oprejst, efter jeg har fået sessioner hos Susanne.

Selvværd og hypnose, Kvinde fra Silkeborg, 45 år juli 2016

Hvorfor er et godt selvværd vigtigt?

Din livsglæde afhænger af dit selvværd, hvis du ikke føler du er noget værd, mangler du også livsglæde og følelsen af at være noget værd. Du bygger dit sociale liv, din karriere og alt hvad du foretager dig op omkring dit selvværd.

Selvværd er din tro på, at du er god nok og at du kan klare det du kaster dig ud i. Uden dit selvværd er du ingenting.

Når du har et godt selvværd kan du udtrykke dig mere tydeligt og præcist, både verbalt og fysisk. Du kender dig selv og ved at du er god nok. For at give udtryk for hvem du er, kræver det, at du ved hvem du er og værdsætter dette.

Jo stærkere dit selvværd er, jo nemmere er det at give udtryk for hvem du er som person og mødet med nye mennesker vil være nemmere at håndtere.

Dit selvværd kan variere

Selvom du er en person med et godt selvværd, kan dit selvværd sagtens få et knæk. Store omvæltninger i dit liv kan give meget lavt selvværd. Hvis du f.eks. kommer ud for en skilsmisse, at du bliver fyret fra dit job, at du går konkurs eller lignende.

Hvis du har gået i en længere periode, hvor dit selvværd har været i bund, er det en god ide at få hjælp til at få et bedre selvværd.

Dårligt selvværd er forbundet med tanken om, at du ikke er god nok.

For nogle dukker denne tanke op, når de oplever et nederlag i en eller anden forstand, mens denne tanke for andre automatisk kører rundt i hovedet på dem, og giver dem en utroligt negativ og selvdestruktiv tilværelse.

Folk, som er konstant forfulgt af denne følelse af ikke at være gode nok, har typisk lidt et utal af nederlag, hvilket har ført til, at de har mistet troen på sig selv og dermed fremover også vil opleve nederlag på nederlag, fordi de, allerede inden de forsøger at udrette noget, forventer at det bliver et nederlag som en følge af alle de tidligere nederlag.

Forventer man, at noget ikke kommer til at gå godt, så ligger det i ens underbevidsthed, at det heller ikke skal gå godt, og man vil derfor i mange tilfælde ikke gøre, hvad der egentlig kræves, for at det bliver en succes frem for et nederlag, selvom man godt ville kunne gøre det til en succes, hvis man blot troede på sig selv.

Her ses altså, at dårligt selvværd og selvtillid også hænger sammen, i og med ens dårlige selvværd kan påvirke ens evne til at præstere, og det kan altså resultere i en ond cirkel, som blot gør både selvværd og selvtillid dårligere og dårligere.

I andre tilfælde er det ikke blot nederlag, som medfører det dårlige selvværd og en dårlig selvtillid, men derimod en urealistisk opfattelse af, at man aldrig må lave fejl, aldrig må være uenige med nogen, skal være vellidt af alle m.v., og er det tilfældet, og laver den pågældende en dag en fejl, eller er der nogen, som er uenige med vedkommende, så tror han eller hun simpelthen, at det er fordi vedkommende ikke er god nok.

”Jeg har fulgt Sanne som instruktør helt tilbage til tiden hvor Equinox startede vandaerobic i dejligt varmtvandsområde, efterfulgt af nuværende vandaerobic i Nordvest badet samt udendørstræning i skov/ved sø gennem hele året.

Gennem dette forløb har jeg lært Sanne at kende som faglig dygtig, altid veltilrettelagt undervisning og respektfuld optræden. Sannes disciplinerede holdning gør, at man får fuldt udbytte af undervisningen.

Da jeg søgte hjælp til personlig udvikling, var jeg derfor ikke i tvivl om, at det skulle være Sanne, der skulle guide mig gennem denne proces.

Processen, med ”Indre Mod” v Sanne, har hjulpet mig rigtig godt på vej i selvudvikling og åbnet op for nye sider af mig selv, jeg ikke før havde set.

Jeg har gennemgået et forløb i terapi og jeg ønsker fortsat kontinuerlig samtale, for at blive mindet om/udvikle de gode værdier, jeg har fundet/finder, og som har givet mig nyttige svar på mange spørgsmål om min personlige fremtræden, og hvordan jeg bruger det bedst mulig”.

Selvværdstræning, Lisbeth Knudegaard

Hvad er tegnene på et lavt selvværd?

Et tegn på dårligt selvværd kan være, at du har mange negative tanker om dig selv. Det kan også være at du bekymre dig meget. Et lavt selvværd kan føre til mange negative ting og i værste tilfælde kan det føre til depression. 

Selvværd er det du er. Det at du som menneske er god nok.

Ofte stillede spørgsmål omkring lavt selvværd

Kort sagt er selvtillid det du gør. Om du er god til det du gør.
Selvtillid dækker over de ydre kvaliteter, som kan ses af en selv og af andre. Hvad du kan, Hvad du er gode til, Hvad du kan præstere og har præsteret. Selvtillid handler også om hvordan du ser ud.

Nogle mennesker er dygtige til noget bestemt og får stor selvtillid ved at være gode til netop det.

En anden person kan udstråle meget selvtillid ved at være velklædt og se godt ud i det tøj hun går i. Være velplejet, virke utrolig sikker på sig selv og have masser af overskud.

Det er alt sammen i det ydre. Hvordan de har det inden i ved vi ikke.

Føler du kun, at du er noget værd i forbindelse med dit arbejde, kan det være årsagen til at du kæmper hårdt for at være den bedste inden for dit job.

Selvværd er det du er og selvtillid er det du gør. Selvværd og selvtillid er ens på den måde det handler om at være god nok. Selvværdet viser om du synes, at du er god nok, som den du er. Hvor selvtilliden handler om det du gør er godt nok.

Selvtilliden på dit arbejdsområde kan smitte af på dit selvværd. At du er god til dit arbejde, giver dig en større oplevelse af værd.

Start med at give dine tanker et eftersyn. Det er de negative tanker og overbevisninger om dig selv, der giver det lave selvværd.  Læg mærke til, hvordan du taler til dig selv. Måske siger du at du skal tage dig sammen, at du burde gøre noget bestemt. Måske tænker du hver gang, at der bliver snakket om en fejl, at det var dig der måske havde lavet den.

Bag disse tanker ligger leveregler og overbevisninger som er urealistiske. Du må godt fejle, du må gerne være uenig med nogen.

Tanker og følelser hænger samen, så når du tænker, at du ikke er god nok, resulterer det i smertefulde følelser. Jo mere ked af det du bliver, desto større er risikoen for, at du tror endnu mere på den negative tanke.

Kontakt
Hypnose
Lavt selvværd

Seneste blogindlæg om selvværd

Go to Top