Hypnose og hypnoterapi2021-02-07T21:16:00+01:00

Hvad er Hypnose / hypnoterapi?

Ordet hypnose stammer fra det græske ord ’ hypnos’ hvis betydninger er ’at sove’. Den hypnotiske tilstand har intet med søvn at gøre, Hypnose er mere en tilstand af øget opmærksomhed og fokusering.

Hypnose og trance defineres på forskellige måder, bl.a. som en tilstand hvor hjernebølgerne svinger på alfa / theta niveau.

Her er du meget afslappet men dog opmærksom og dit sind er åbent. Når hjernen arbejder på dette niveau, er dit bevidste/kritiske sind ikke dominerende som det er i beta tilstand.

Den kritiske faktor, den analyserende og logisk tænkende del, er lettere at omgås. Du er i trance – en hypnotisk tilstand.

Det er i denne tilstand din underbevidsthed er åben for positive forslag og forandring. Det er denne tilstand, jeg som hypnoterapeut arbejder i når jeg laver hypnose og hypnoterapi med mine klienter.

Formålet med hypnose

Formålet med hypnose er, at lade det bevidste sind træde til side. Således kan suggestioner lettere blive accepteret, af det underbevidste sind.  Vi kan også sige, at vi vil ændre fejlagtige overbevisninger.

Hypnose og hypnoterapi handler i høj grad om, at ændre de fejlagtige overbevisninger, vi igennem livet har skabt os, til nye positive og hensigtsmæssige overbevisninger.

En fejlagtig overbevisning kunne være at jeg er ikke god nok, jeg får aldrig sagt det jeg gerne vil sige. Derfor vil klienten under hypnosen f.eks. modtage forslaget: “du siger fra med lethed og sætter de grænser du har brug for” vil underbevidstheden høre og acceptere dette forslag, som det blev sagt.

Den normale reaktion af vores bevidste sind vil derimod være: “åh nu fik jeg igen ikke sagt det jeg skulle sige, jeg kan da heller ikke finde ud af noget”

Det kan sagtens være, at de overbevisninger vi har skabt os igennem livet har gjort noget godt for os på et givent tidspunkt – men at de ikke længere er brugbare og relevante eller støttende i vores liv.

Men højst sandsynligt er overbevisningerne fejlagtige. De er blevet skabt, i sin tid, af en del af os, der ønskede at beskytte os eller havde et andet formål med den adfærd den bidrog med.

I hypnoterapien kan jeg, hjælpe dig til at ændre denne overbevisning du måtte have skabt omkring dig selv eller omverdenen, til en ny positiv og livgivende overbevisning.

Vi kan bearbejde de traumatiske oplevelser, neutralisere negative følelser og på denne måde hjælpe dig til at “genoprette balancen” i dit system således du igen får det godt.

Det har været godt for mig at komme ind til sessioner hos Susanne. Jeg har haft stort tillid til Susanne lige fra starten og det har gjort at jeg har kunne åbne mig op, for de ting jeg syntes der har været grimme. Det er da ikke mange der får lov til. Det har Susanne kunnet fordi, der ingen dømning er. Hun rummer det jeg kommer med. Samtidig er hun skarp til at se hvad det faktisk handler om.

Jeg er forundret over, at jeg har rykket mig så meget som jeg har gjort på 5 gange. Jeg er blevet forelsket i mig selv.

Det at få en mail efter hver session, så jeg hele tiden har kunne målrette min egen indsats mellem sessionerne har været fantastisk.

Selvværd og hypnose, H. Jensen, Silkeborg området

Hvad kan hypnose bruges til?

Rigtige mange kender kun hypnose til brug ved fobier, rygestop og vægttab. Hypnose og hypnoterapi kan anvendes til rigtige mange andre problemstillinger, som relaterer sig til psyken.

 • Lavt selvværd, dårligt selvværd, styrke selvværd, styrke selvtillid.
 • Komme ud af depression eller nedtrykthed.
 • Mindske eller fjerne stress.
 • Forbier:
  • Vandskræk, utryghed i vandet, bange for at flyde i vandet,
  • At blive fri af flyskræk
  • At blive fri af mørkeræd, frygten for at være alene i mørke
  • At blive fri for frygten for edderkopper, nåle, lukkede rum.
 • Blive fri for præstation skræk, eksamen skræk
 • At mindske eller fjerne allergier.
 • At nå sine mål
 • Mindske smerter.
 • At opnå generelt afslapning og bedre søvn.

Generelt er der en mulighed for, at hypnose kan anvendes ved alle problemer der har psykisk eller følelsesmæssig karakter, og kan forberede præstationer både fysisk og mentalt.

Dog er hypnose generelt ikke anbefalet ved alvorlige psykiske lidelser som skizofreni og lignende psykotiske tilstande. Kontakt Indre mod, hvis du er i tvivl om hypnose kan anvendes til dit problem.

Hvad kommer navnet hypnose egentlig af?

Hypnose har oprindelse i den græske søvngud, der hedder Hypnos. Da man startede med at arbejde med hypnosetilstanden, var der mange som, så hypnose som en søvntilstand.

I nyere tid ved man dog, at søvn og hypnose ikke har meget med hinanden at gøre. På et tidspunkt prøvede man også at ændre betegnelsen hypnose, men på det tidspunkt, var hypnosebetegnelsen så udbredt, at det var svært at ændre. Derfor kalder man det stadig i dag for hypnose.

Jeg har været i behandling hos Sanne hos Indre Mod fordi jeg var blevet forladt af min mand. Han havde fundet en anden. Det gjorde mig simpelthen så bitter, vred og ked af det.

Jeg blev ved med at cirkle rundt om de samme tanke. Jeg var meget såret over den bratte og egentlig ubehagelig afslutning på det jeg gik og troede var et godt ægteskab.

At begynde hos Sanne, kunne få mig til at se tingene lidt fra oven og se mig selv på en anden måde. Jeg kan se, at jeg har været meget passiv i vores ægteskab. Ladet min mand bestemme. Uden at jeg tog ansvar for mit eget liv. Da han gik blev jeg et offer – den forladte hustru som bare gav ham hele skylden.

Jeg havde brug for at få nye øjne på skilsmissen og få hjælp til at komme i gang med mit liv igen.

Jeg vidste faktisk slet ikke hvem jeg var og hvad jeg kunne lide. Mit selvværd var faktisk lige nul. Sanne har hjulpet mig til at finde ud af hvad mine værdier er, hvad jeg egentlig kan lide, hvad mine behov er. Jeg har fået en meget positiv indstilling til mit liv og min fremtid.

Hjertesorg og selvværd, Gudrun, 45 år

Hypnose og underbevidstheden

Hypnose skaber typisk lettere adgang til de ubevidste mønstre og gør det dermed lettere af ændre ubevidst adfærd eller fjerne ubevidste problemer. Men det er ikke sådan at man kun opererer med det ubevidste i hypnosetilstanden.

Hvad er underbevidstheden?

Underbevidstheden også kaldet det ubevidste sind er, er der forskellige opfattelser af. Der er ikke et separat område i hjernen, man kan betegne som underbevidstheden, så det er mere en forklaring model.

Den typiske model af sindet som de fleste professionelle hypnotisører arbejder ud fra. I dag siger vi, at alt der ikke er bevidst, er ubevidst og dermed en del af underbevidstheden.

Nogle skelner ved det som slet ikke er bevidst og andre skelner ved det, som ikke er bevidst lige nu.

Underbevidstheden inkluderer blandt andet alle erindringer fra det meste af livet. Disse erindringer har givet erfaringer, der har dannet grundlag for overbevisninger og værdier, som igen påvirker følelser i forskellige situationer. Følelserne påvirker vores adfærd og er også en del af underbevidstheden.

Læs mere om hypnose

Jeg må jo lige skrive TAK for igår 😊

Jeg må være en mønsterhypnose klient. Min hjerne og min mave bobler af glæde – jeg har sovet 4 timer i nat – kunne ikke sove for al den boblen – det er næsten mere end jeg kan klare, kan næsten ikke være i min krop af glæde 😁

Jeg kan ikke huske det halve af de ting der trykkede mig inden jeg var hos dig – så dem fik jeg da smidt af rygsækken.

Hav en god dag – Malene

Hypnose og glæde, Malene

Ofte stillede spørgsmål om hypnose og hypnoterapi

Vi starter med en samtale, hvor jeg tager udgangspunkt i dine tanker, følelser og adfærd med det du kommer med. Allerede i samtalen før selve hypnosen vil du opleve, at du får en klarhed over din udfordring.

Efter samtalen, når du føler dig tryg, forsætter vi med hypnosen. Det binder en effektiv sløjfe omkring din udfordring.

Efter hypnosen samler vi op på din oplevelse i hypnosesessionen.

Nogle oplever at være lidt tunge, trætte i hovedet lige efter hypnosesessionen. Andre oplever at de er blevet ladet op og har meget energi. Vær omsorgsfuld ved dig selv efter en session.

Jeg giver som regel nogle øvelser med hjem, som du kan have fokus på efterfølgende.

Ja, man kan sagtens køre bil lige efter hypnose. Nogle oplever at være lidt tunge, trætte i hovedet lige efter hypnosesessionen. Andre oplever at de er blevet ladet op og har meget energi. Vær omsorgsfuld ved dig selv efter en session.

En hypnosesession koster 995 kr. for ½ time.

Du booker en tid på kontaktsiden. Det nemmeste er, at bruge kontaktformularen eller sende en mail så vender jeg hurtigst muligt tilbage.

Hypnose kan sagtens anvendes til børn. Jeg har dog valgt kun, at arbejde med voksne.

Det er svært at sige noget generelt om hvor mange hypnose behandlinger der er nødvendige. Mange problematikker kan man løse med bare en session, mens andre kan tage en 3-5 sessioner. Ofte kan det være tvivlen på, at forandringer kan ske så hurtigt, der gør, at man skal have flere sessioner.

Ved mange problematikker vil der skulle flere sessioner til, hvis man har gået med et problem i lang tid, men igen gælder det ikke generelt. selvom man har gået med et problem i lang tid, kan man være heldig at få løst det med få sessioner.

Hypnose har ikke noget med tro, overtro eller mystik at gøre, for hypnose er idag et videnskabeligt dokumenteret fænomen. Man skal bare have en idé om, at der er en mulighed for at leve uden det problem, man kommer for at få løst.

Det hjælper selvfølgelig at være åben omkring hypnose, og at have en tro på, at hypnose virker. For det kan gøre hypnosebehandlingen mere effektiv. Tro kan jo flytte bjerge. Hypnoseterapi er en måde hvormed man kan ændre sin tro.

Hvad er forskellen mellem en hypnotisør, hypnoterapeut og en hypnoseterapeut? Der er ikke nødvendigvis nogen forskel mellem de ovenstående hypnosebegreber.

Hypnoseterapeut og hypnoterapeut dækker over det samme, nemlig en person der anvender hypnose i deres terapi, altså laver hypnoseterapi eller hypnoterapi.

En hypnotisør kan også lave terapi, men navnet dækker typisk over traditionel hypnose, hvor der ved hypnosebehandlingen hovedsalig anvendes direkte suggestioner uden megen samtale.

Desuden kaldes en person, der laver scenehypnose i form af et show, også typisk for en hypnotisør eller scenehypnotisør.

Vi er i naturlige trancetilstande flere gange om dagen. Blandt andet om morgenen, når vi er i tilstanden mellem søvn og vågen, og om aftenen, når vi er mellem vågen og søvn.

Vi kan også opleve at være i en naturlig trancetilstand, når vi kører bil, ser fjernsyn eller foretager os noget andet, som vi er helt opslugt af. Forskellen mellem den naturlige trancetilstand og hypnose terapi er, at hypnosen altid har et terapeutisk formål.

Hvis man ser hypnose på tv, kan det virke som om, at personen i tv-udsendelsen er helt “væk”. Men tv giver ikke altid et fuldt billede af hvordan hypnose opleves af den hypnotiserede. For på tv ser man det som man gerne vil se, eller hvordan man forestiller sig, at det opleves.

Hvis man interviewer den hypnotiserede fra tv-udsendelsen, vil vedkommende højst sandsynligt sige, at han/hun har følt sig tilstede hele tiden. Dette vises også i nogle tv-udsendelser, men i andre tv-udsendelser, oplever man kun det, man havde forestillet sig.

For ofte føles hypnose som om, man bare sidder med lukkede øjne, og ellers er man helt klar over, hvad der sker og hvad, der bliver sagt.
Når man så åbner øjnene bagefter, kan man måske mærke, at man alligevel havde været længere væk, end man troede.

Mange tror, at hypnose handler om modtagelighed og at hypnose kun virker hvis man er modtagelig overfor hypnose. Modtagelighed virker som om, man skal være modtagelig overfor noget, der kommer udefra. I virkeligheden er hypnose en tilstand man bringer sig selv i, ofte guidet af en hypnotisør. Derfor er et mere sigende ord hypnotisk kapacitet.

Det er en misforståelse at kun nogle mennesker kan gå i hypnose. Alle normale mennesker kan komme i hypnose. Men for at en anden person skal kunne guide én i hypnosetilstanden, skal man selv ville det, og have tillid til hypnotisøren.

Nogle mennesker er fantastisk gode til at komme i hypnose, de fleste er rigtigt gode og nogle har brug for at prøve det nogle gange, førend de rigtigt kan slappe af, hvilket selvfølgelig er bedst at kunne. Det går nemmest, når man kan føle sig afslappet og har tillid til hypnotisøren.

Hvis man arbejder med ændring af sanseoplevelser, kan den hypnotiske kapacitet måske godt have indflydelse på effekten af hypnosebehandlingen, men hvis man arbejder med almindelige problematikker som angst, søvnproblemer, afhængigheder osv. betyder den hypnotiske kapacitet ikke særlig meget.

En registreret hypnotisør har også en grundig terapeutisk uddannelse, og den terapeutiske behandling vil kunne skabe forandringer for alle.

Ja der er ikke nogen risiko forbundet ved at bruge hypnose mens du er gravid, så det er sikkert at gå til hypnotisør og blive hypnotiseret under graviditeten.

Det er endda dokumenteret, at hypnose kan lindre vesmerter op til og under fødslen. Så hypnose bliver endda anvendt specifikt ved graviditet og fødsler. Hypnosen fungerer ved at man får hensigtsmæssige tanker og overbevisninger omkring det at føde, så man er mere parat til fødslen, og ved at sætte den naturlige produktion af kroppens smertestillende midler i gang.

Seneste blogindlæg om hypnose og hypnoterapi

Go to Top