Hvad er coaching?

Coaching er en samtaleform, et værktøj, et håndværk, hvor jeg hjælper dig med at skabe en klarhed over en problemstilling du har. Hjælpe med at skabe en forandring, sætte mål og nå målet, så du kan skabe og leve det liv du ønsker dig.

Mit ønske er, at du kan se at du har potentialet til at gøre det du ønsker dig og jeg vil guide dig til at styrke troen på at du kan gøre det du ønsker.

Jeg benytter mig af spørgeteknik og værktøjer, som varier efter den problemstilling du sidder med. Mit mål er at du skal føle dig hørt, set og forstået uanset hvad din udfordring nu måtte være.

Det du kan sidde med er, at der er et konkret mål du gerne vil nå. Det kan være du tit ender i et uhensigtsmæssigt mønster og ønsker at ændre det. Det kan være at du har brug for at opgradere din kommunikation, dit forhold til andre relationer. De emner der kan coaches på er ubegrænsede.

Udgangspunktet for samtalen er, at du selv har svaret. Jeg oplever, at nogen kan have svært ved, at vide hvad de vil. Derfor er det min opgave, at stille de rigtige spørgsmål, så du kan blive bevidst om, hvad du egentlig vil.  Vi går ind i det der begrænser dig, I at nå den forandring du gerne vil have. Erstatte de negative og begrænsende tanker med nye og motiverende tanker.

Jeg kan hjælpe med, at vende tingene lidt på hovedet og på den måde anskue tingene fra en anden måde. Se udfordringen i et nyt lys.

Hvilke emner kan jeg komme med?

Det kunne f.eks. være:

  • Negative tanker og handle mønstre.
  • At lære at overkomme forhindringer og udfordringer.
  • Selvtillids og selvværds udfordringer
  • Lære at sige fra – sætte grænser
  • Ændre vaner
  • Håndtere udfordringer med familie, job, og andre relationer.
  • Sætte mål og lave en handlingsplan for at nå dem.
  • Eksamensudfordringer
  • At få ting sagt

Helt igennem super coaching!

Sanne er rigtig dygtig og tager sig god tid til at lytte til de ting, som man gerne vil have styr på eller se tingene fra en ‘neutral’ synsvinkel, hvorefter man snakker om, hvordan man bedst kommer videre fra det, der står i vejen for en eller det man skal arbejde med.

Derudover får man nogle rigtig gode og let anvendelige redskaber, så man kan arbejde videre derhjemme :-)

Tak Sanne!

Coaching, Maja Smed Larsen

Hvordan foregår en coaching session?

Jeg vil typisk tage udgangspunkt i, hvordan du har det, hvad du kunne tænke dig at ændre i dit liv og hvad målet er for den konkrete session.  En session kan indeholde en eller flere problemstillinger og i løbet af sessionen vil du skabe klarhed over situationen. Jeg lytter aktivt og nærværende til det du siger. Jeg møder dig så det bliver en ligeværdig og motiverende samtale med det sigte at kunne fokusere tanker, følelser og adfærd hen imod at opnå et bestemt mål

Sessionen afslutter som regel med en lille snak om hvad du har fået ud af samtalen og hvad du skal arbejde med fremadrettet. Jeg giver som regel hjemmeopgaver med hjem, fordi det er når du øver dig, at du får ændret vanen, mønsteret eller hvad din udfordring har været.

Med coaching arbejder jeg som regel med, hvad du gerne vil have ændret i fremtiden og ikke så meget hvorfor tingene er som de har været.

Er coaching noget for dig?

Jeg tror, at vi alle har et uopfyldt mål, en drøm, et håb, et ønske som vi leder efter mod til at nå.

Vi kan alle have brug for, at se ting i et nyt lys. Se ting i et nyt perspektiv så vi kan se hvordan, vi kan overkomme en forhindring, stoppe vores begrænsende tanker, overvinde vores frygt, undgå at sabotere os selv inden vi går i gang.

For ind imellem har vi brug for, at finde modet til at gøre det, som der føles mest rigtigt og ikke kun lade os nøjes. Nogle gange bliver vi ramt af en krise, stress, sygdom eller andet der er svært i livet, og har brug for nye redskaber, nye indsigter, nye vinkler på vores liv.

Coaching er det rådgivning?

Coaching og rådgivning er ikke det samme. Det at rådgive drejer sig om at få formidle en viden om et område. Jeg er også uddannet mentor og derfor kan der komme rådgivning i mine sessioner. Hvis du har lyst til at høre det. Jeg gør det tydelig for dig, når jeg uddeler min viden. Jeg oplever, at det er godt at underbygge mine klienters sandheder med viden.